แบริเออร์คอนกรีต
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

แบริเออร์คอนกรีต BARRIER !!

ผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง แข็งแรง ทนทาน และทนต่อแรงกระแทกได้ดี ใช้สำหรับ แบ่งช่องจราจร กั้นแนวขอบเขตพื้นที่ ป้องกันอุบัติเหตุหรือการชน
 

ทางบริษัทฯ สามารถผลิตตามมาตรฐานของกรมทางหลวง กรมโยธาฯ กรุงเทพมหานคร หรือตามความต้องการของลูกค้า โดยสามารถเลือกปรับความสูงและความหนาตามที่ลูกค้าต้องการได้