คานสะพาน (Girder)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Pre-stressed Concrete Girder) 

จะผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐานกรมทางหลวง ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 
 

โดย คานสะพานนั้นจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน ยืดหดตัวและการเคลื่อนที่ของคานสะพาน ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไว้วางใจได้อย่างยิ่ง เนื่องจากคานสะพานนั้นจะต้องเป็นส่วนที่รอบรับน้ำหนักของตัวสะพานและน้ำหนักของรถที่วิ่งไปมาบนสะพานนั้นด้วย ซึ่งยิ่งหากเป็นคานสะพานที่มีความยาวต่อเนื่องหลายๆช่วงแล้ว คุณภาพของคอนกรีต วัสดุ ส่วนผสมต่างๆนั้น จะต้องมีการทดสอบ วัดค่าความแข็งแรงต่างๆ จนได้คุณภาพที่ดีกว่ามาตรฐานเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุก ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และภัยต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วยสิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงทำให้คานสะพานคอนกรีตของเรานั้น มีการทดสอบ พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คานสะพานคอนกรีตที่ไว้ใจได้ และมั่นใจได้ว่าคุณภาพที่เหนือกว่าจะช่วยให้สะพานนั้นมีความคงทน มั่นคงปลอดภัย