เสาไฟฟ้า
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เสาไฟฟ้าคอนกรีต

เสาไฟฟ้าคอนกรีต PSTC ผลิตในความควบคุมดูแลของวิศวกร ตามมาตรฐานและผ่านการทดสอบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ผ่านกรรมวิธีหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมผลิตภัณฑ์เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรงและแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

 

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

1. เหล็กเสริม

1.1 เหล็กอัดแรงกำลังสูง (Prestressing Bar) ใช้ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete) ชนิดคลายความเค้น แบบมีรอยย้ำ ความทนแรงดึงงระบุ 1,770 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ประเภทความผ่อนคลายต่ำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง มอก.95

1.2 เหล็กปลอก (Stirrup) ใช้ลวดเหล็กกลมขนาด ∅ 2.8 มม. ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็ก มอก. 194

 

2. คอนกรีต ส่วนผสมของคอนกรีตเมื่อทดสอบตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก                        ( Cylinder) ที่มีอายุครบ 20 วัน กำลังรับแรงอัดสูงสุด (Ultimate Cornpressive Strength) ต้องไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในการออกแบบ (Design Assurnption) ของผู้ผลิต โดยกำหนดให้ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดของคอนกรีต ในการออกแบบต้องไม่มากกว่า 500 กก./ตร.ซม.

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามมาตรฐาน กฟภ.

ชนิด
Type
ความยาวเสา
Length (m)

ชนิดปลาย Tip End (mm)

ขนาดโคน
Butt End (mm)
โมเมนต์ใช้งาน
Allowable (kg – m)
โมเมนต์สูงสุด
Ultimate Moment (kg – m)
ระดับปักดิน (m)
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง 8 120x120 200x200 760 2280 1.5 
  9 120x120 210x210 1070 3210 1.5
  12 150x180 240x270 2550 7650 2
  14 160x200 300x305 3590 10770 2
  16 160x200 340x340 5300  15900 2.2
  18 200x200 362x362 6300  18000 2.5
  22 250x250 440x440 18000 36000  

 

ฐานเสารากเสา (อยู่ในกลุ่มเสาไฟฟ้า)

 

เสาตอม่อ (อยู่ในกลุ่มเสาไฟฟ้า)