เสาเข็มเขื่อน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

เสาเข็มเขื่อน SHEET PILE 

ผลิตตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากมาตรฐานแต่ละที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับงานแต่ละชิ้น

ตัวอย่างงาน

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

คอนกรีต

- คอนกรีตที่ใช้มีกำลังอัดประลัย (Ultimate Compressive Strenght) ไม่ต่ำกว่า 350 กก./ซม2. เมื่อทดสอบด้วยคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตราฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. x 30 ซม. หรือไม่ต่ำกว่า 420 กก./ซม2.เมื่อทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่ออายุครบ 28 วัน 

- ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว (TYPE 3) 

- ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสมคอนกรีตโดยวิธีชั่งน้ำหนัก (Batching Plant)

- อัดแรงโดยวิธี Pre-Tensioning Method โดยจะถ่ายแรงให้คอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 245 กก./ซม2.   

ลวดอัดแรง

ลวดสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง-ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นชนิด Stress - Relieved Type สำหรับ Single Wire ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4มม. 5มม. และ 7มม.  แรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า       

<pclass="msonormal">         -17700 kg/cm2 For Wire 4 & 5 mm.       

 

         -16700 kg/cm2 For Wire 7 mm.

- Uncoated Seven - Wire - Relieved Strand ขนาด 3/8 นิ้ว และ 1/2 แรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า      

         -17575 kg/cm2 For Strand Class 1720     (Class A)      

         -16700 kg/cm2 For Strand Class 1860     (Class B)

- ลวดเหล็กถูกดึงให้ยืดด้วยแรงดึงไม่เกิน 70 - 75 % ของกำลังดึงสูงสุดสุด