1. ถ้าสินค้ามี Stock หลังจากการสั่งซื้อจะสามารถส่งสินค้าให้ได้ภายในอย่างน้อย  5 วันทำการ

2. ถ้าสินค้าไม่มี Stock ต้องผลิตใหม่ จะสามารถส่งสินค้าได้หลังจากลูกค้าสั่งซื้ออย่างน้อย  15 วันทำการ