วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 • เสาไฟฟ้า
  โทร. 081-9913162 , id line : 081-9913162
 • คอนกรีตผสมเสร็จ
  โทร. 081-9470233 , id line : 081-9470233
 • เสาเข็ม , Precast
  โทร. 098-2564161 , id line : 098-2564161
 • Hollowcore , รั้วสำเร็จ
  โทร. 081-9460992 , id line : 0819460992
 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. เงินสด

2. กรณีเครดิตต้องได้รับการพิจารณา จากทางบริษัทฯ

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

- บัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

- หนังสือรับรองบริษัทฯ

- ภพ.20