1. ปั้นจั่นตอกเสาเข็มสำเร็จรูป

2. รับเหมาก่อสร้าง

3. ติดตั้งงาน  Precast

4. ติดตั้งงาน Hollowcore