คอนกรีต 1 คิว ใช้ปูนกี่ถุง?
รู้หรือไม่ว่าในกรณีที่ไม่ใช้คอนกรีดผสมเสร็จ การสั่งปูนซีเมนต์ ทราย และหินมาผสมเองที่หน้างาน ซึ่งจะมีอัตราส่วนผสมคอนกรีตที่ต่างกันออกไปตามการใช้งาน
ส่วนผสมของ คอนกรีต 1 คิว คอนกรีตที่ใช้งานกับ
✅โครงสร้างทั่วไป (STRENGTH) 240 กก./ตารางเซนติเมตร
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = 300 กก. (6 ถุง)
ทรายหยาบ = 840 กก.
หิน (ขนาด 20 mm.) = 1,120 กก.
น้ำ = 130 ลิตร
 
 
ส่วนผสมของ คอนกรีต 1 คิว คอนกรีตที่ใช้งานกับ
✅โครงสร้างทั่วไป (STRENGTH) 280 กก./ตารางเซนติเมตร
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = 325 กก.(6.5 ถุง)
ทรายหยาบ = 820 กก.
หิน (ขนาด 20 mm.) = 1,120 กก.
น้ำ = 130 ลิตร
 
 
 
หากสถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างไกลโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ สามารถจะผสมคอนกรีตเพื่อใช้งานได้แต่ต้องควบคุมส่วนผสมเพื่อให้ได้กำลังตามที่ต้องการได้นะครับ