ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงที่ได้มาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม., 5 มม. และ 7 มม. ซึ่งเป็นลวดเหล็กกล้าฯ ชนิดคลายความเค้น ไม่เคลือบผิว (Uncoated Stress-Relieved) แบบมีรอยย้ำ (Indented Type) ประเภทความผ่อนคลายต่ำ (Low Relaxation) ตามมาตรฐาน มอก. 95-2540 และมาตรฐาน ASTM A421-99 โดยลวดขนาดเส้นผ่านศูนยกลาง 4 มม. และ 5 มม. มีความสามารถทนแรงดึงไม่น้อยกว่า 1,770 นิวตันต่อตร.มม. และลวดขนาด 7 มม. มีความสามารถทนแรงดึงไม่น้อยกว่า 1,670 นิวตันต่อตร.มม

.