5 รอยร้าวอันตราย ที่ควรรีบแก้ไขโดยเร็ว!!!

5 รอยร้าวอันตราย ที่ควรรีบแก้ไขโดยเร็ว


⛔️ร้าว…แนวเฉียง (กลางผนัง)รอยร้าวผนัง ในแนวเฉียงทแยงจากมุมบนลงล่าง มักเกิดจากเสาต้นใดต้นหนึ่งในบ้าน เกิดการทรุดตัวลง คานที่รัดเสาแต่ละต้นนั้น ไม่สามารถพยุงเสาให้อยู่ในระนาบเดียวกันได้อีกต่อไป ผนังจึงเกิดการแตกร้าวขึ้นมา

สาเหตุในการทรุดตัวมักเกิดจาก การต่อเติมบ้านที่ผิดหลักการ เสาต้นเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักได้ หรือฐานรากของอาคารเกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน ทำให้เสาเข็มเคลื่อนที่ออกจากจุดเดิม ขาดความต่อเนื่องกัน

⛔️ร้าว…แนวดิ่ง (กลางผนัง)
รอยร้าวชนิดนี้จะอยู่ตรงกลางผนังเป็นแนวดิ่งลงมาตรงๆ เกิดจากการมีของที่มีน้ำหนักมาก มากดทับพื้นข้างบน พื้นจึงเกิดการแอ่นตัวเป็นรูปตัวยู (U) ซึ่งคานที่อยู่เหนือผนังและพื้นนั้นไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ ผนังข้างล่างที่ติดกับพื้นจึงเกิดเป็นรอยร้าวขึ้นมานั่นเอง

⛔️ร้าว…แตกลึกที่เสา
รอยร้าวที่เสาเช่นนี้ เกิดได้จากเสามีการรับน้ำหนักที่มากเกินไป หรือมีการใช้อาคารผิดประเภท เช่นใช้บ้านเป็นที่เก็บของ หรือนำเครื่องจักรมาตั้ง ซึ่งเสาต้องรับน้ำหนักมากกว่าที่วิศวกรคำนวณมาในตอนแรก จึงทำให้โครงสร้างของอาคารในแต่ละส่วนนั้นแยกออกจากกัน เสาและคานไม่เชื่อมกัน

ถ้าเสายังร้าวไม่มากนัก ควรคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักออกจากบริเวณนั้น แต่ถ้าเกิดรอยร้าวจนเห็นถึงเหล็กที่เสริมภายในเสาได้ชัดเจน นั่นเป็นสัญญานเตือนว่า ควรรีบปรึกษาวิศวกรโดยด่วน ก่อนที่อาคารของคุณจะถล่มลงมา

⛔️ร้าว…กลางคาน
รอยร้าวกลางคานคือการที่คานตัวนั้น เกิดการรับน้ำหนักมากกว่าปกติ จึงเกิดการแอ่นตัวลงมาเป็นแนวโค้งคล้ายตัวยู (U) คอนกรีตจึงปริออกเกิดเป็นรอยร้าวในลักษณะนี้

นอกจากคานต้องรับน้ำหนักที่มากเกินกว่าปกติแล้ว ในบางครั้งอาจเกิดได้จาก พื้นที่ข้างบนมีน้ำรั่วซึม จึงทำให้เหล็กเกิดสนิม และดันคอนกรีต คาน จนแตกร้าว ต่อมาจึงทำให้คานเหล็กอันนั้นเสื่อมประสิทธิภาพในการใช้งานได้อีกด้วย

⛔️ร้าว…ข้อปล้อง
รอยร้าวที่มีลักษณะเป็นปล้องที่เสาเป็นชั้นๆแนวนอนนั้น เกิดจากการทรุดตัวของฐานราก ซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือไม่เท่ากันกับเสาต้นอื่นๆ เสาเลยแอ่นตัว และเกิดเป็นรอยร้าวขึ้นมา รอยร้าวชนิดนี้แสดงถึงความไม่มั่นคงของเสาและฐานราก เป็นอีกหนึ่งรอยร้าวที่อาจจะทำให้บ้านถล่มได้เช่นกัน

‼️– วิธีแก้ไขของทุกๆรอยร้าว –‼️

รอยร้าวที่อันตรายส่วนมากสาเหตุหลักอาจเกิดจากการใช้งานบ้านที่ผิดประเภทขั้นตอนโดยการแก้ไขอย่างง่ายมีดังนี้ เริ่มจากสำรวจรอยร้าวนั้น ว่าเกิดจากการวางของที่มีน้ำหนักมากอยู่บนพื้นข้างบนหรือไม่ ถ้าใช่ก็ควรนำของสิ่งนั้นออกจากพื้นที่โดยเร็ว และควรนำดินสอไปขีดไว้ที่รอยร้าว เพื่อคอยจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอ ถ้าหากรอยร้าวไม่ลามต่อไปจุดอื่นก็ไม่อันตรายมากนัก แต่ถ้ารอยร้าวลามและกว้างมากขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว นั่นแสดงว่าบ้านของเราเกิดปัญหาเข้าเสียแล้ว ต้องรีบไปปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง เพื่อหาวิธีรับมือแก้ไขปัญหาโดยด่วนค่ะ
ที่มา:https://dsignsomething.com