การคำนวณจำนวนคิว คอนกรีตผสมเสร็จ

 

 

วิธีผสมปูนจะต้องใช้ปูนและวิธีการคำนวนจำนวนคิวที่ต้องการใช้ แบบง่ายๆ

โดยปกติการเทปูเทพื้นคอนกรีตนั้นต้องผสมจะคำนวนหน่วยเป็นคิว หรือ ลูกบาศก์เมตร ถ้าท่านจะสร้างบ้านใหม่ทั้งหลัง หรือต่อเติมซ่อมแซมบ้านเพียงเล็กน้อย ท่านสามารถคำนวณได้เลยตามหลักการด้านล่าง  ท่านสามารถถามจำนวนที่ต้องการใช้ได้เลย

 

• ตัวอย่างการคำนวณ ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทคาน

 

ปริมาณคอนกรีตที่ต้องใช้

• กว้าง x ยาว x ลึก

• 0.15 x 4 x 0.3

• 0.18 คิว

 

• ตัวอย่างการคำนวณ ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทพื้น

 

ปริมาณคอนกรีตที่ต้องใช้

• กว้าง x ยาว x หนา

• 5 x 2 x 0.1

• 1 คิว

 

คำถามที่ว่า 1 คิว เทได้กี่ตารางเมตรนั้น

ตอบ คือ คอนกรีต 1 คิว

1. ถ้าเทพื้นหนา   5ซม. เช่นพื้นบ้าน จะเทได้ 20 ตารางเมตร

2. ถ้าเทพื้นหนา 10ซม. เช่นพื้นบ้าน จะเทได้ 10 ตารางเมตร

3. ถ้าเทพื้นหนา 15ซม. เช่นเทพื้นลาดจอดรถ จะเทได้ 6.5 ตารางเมตร

4. ถ้าเทพื้นหนา 20ซม. เช่นเทถนน จะเทได้ 5 ตารางเมตร

ดังนั้นไม่ว่าจะคำถามที่ว่า ปูน1คิวเทได้กี่ตารางเมตร เทพื้นกี่ตารางเมตร ,ปูน 1ถุงเทได้กี่ตารางเมตร ปูน1กระสอบเทพื้นได้กี่ตารางเมตร หรือ ปูนซีเมนต์1ลูกเทพื้นได้เท่าไหร่นั้น ทุกคำตอบคือ ต้องขึ้นอยู่กับว่า เทคอนกรีตหนากี่เซนติเมตร เพราะคอนกรีต 1คิว หรือ 1 ลบ.ม. ใช้ปูนซีเมนต์ 6.4 ถุง   ความหนาแต่หละความหนาที่สามารถเทพื้นที่ได้เท่าไหร่ต้องคำนวณ ดังตัวอย่างด้านบน

 

การออกแบบส่วนผสมโดยปริมาตร สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะกำหนดสัดส่วนผสมโดยปริมาตร เช่น 1: 2 : 4 อัตราส่วนที่กล่าวถึงนี้คือ ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน หิน 4 ส่วน โดยปริมาตร การที่จะแปลงส่วนผสมโดยปริมาตรดังกล่าวให้เป็นส่วนผสมโดยน้ำหนักสามารถทำได้ดังนี้

 ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ 1 หน่วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ = 1,400 กก./ลบ.ม.

2 หน่วยน้ำหนักของหินทราย   = 1,450 กก./ลบ.ม.

• การคำนวณ

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม มีปริมาตร  =   0.036 ลบ.ม.

ทราย 2 ส่วน มีปริมาตร  = 0.036x2          = 0.072 ลบ.ม.

น้ำหนักทราย              = 0.072x 1450    = 104 กก.

หิน 4 ส่วนมีปริมาตร     = 0.036x4           = 0.144 ลบ.ม.

น้ำหนักหิน                 =  0.144 x 1450   = 209 กก.

 

      ปริมาณน้ำที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับปูน 1 ถุง เพื่อให้ได้ค่ายุบตัวประมาณ 10 ซม. เท่ากับ 30 ลิตร น้ำหนักของส่วนผสมทั้งหมด

เมื่อใช้ปูน 1 ถุง = 50+104+209+30 = 393 กก. หน่วยน้ำหนักคอนกรีต 1 ลบ.ม. = 2400 กก.ต้องใช้ปริมาณปูน = 6.1 ถุง = 305 กก./ลบ.ม.

 

• สรุป ส่วนผสมใน 1 ลบ.ม.

 

     ปูนซีเมนต์  =   305 กก./ลบ.ม.

     ทราย        =   635 กก./ลบ.ม.

     หิน           =   1275 กก./ลบ.ม.

     น้ำ            =   185 กก./ลบ.ม.

     ค่ายุบตัว 10 ซม.

 

เทพื้น 10 ตร.ม หนา 10 ซม. = 1.0 คิว  ดังนั้น ใช้ อัตราส่วนดังนี้

 

ปูนซีเมนต์    = 30.5 กก.

     ทราย     = 63.5 กก.

     หิน        = 127.5 กก.

     น้ำ         = 18.5 กก. ( ลิตร )

 ขอบคุณข้อมูลจาก:https://web.cpac.co.th/th/home